Test IT

Anna+Juicen website

I forbindelse med kurset ‘E-business og iværksætteri’ på min bachelor på IT-Universitetet udvi-klede vi et digitalt forretningskoncept. I dette projekt tog jeg del i konceptudvikling, samt udvi-kling og test af forretningsidéen.

Rekruttering til test og validering af forretningsideer viste sig at være en udfordring for mange mindre virksomheder og start-ups. Vores forretningskonceptet gik derfor ud på at matche små og mellemstore it-virksomheder med it-studerende, som kunne hjælpe virksomhederne med produk-ttesting mod et netværk til arbejdsmarkedet.

Vores koncept bestod af en multi-sided platform, hvorigennem virksomheder kunne skabe nem kontakt til studerende i forbindelse med test og validering, mens studerende kunne opbygge et netværk til jobmarkedet. Samtidig ville vi som virksomhed tilbude vores expertise i at stille de rigtige spørgsmål i forbindelse med test og validering.

Forretningspotentialet lå i at virksomheder og studerende abonnerede på denne netværksservice, hvor platformen ville skabe løbende værdi, da virksomhederne ville få mulighed for at målrette sin validering til forskellige målgrupper og for de studerende, fordi der løbende ville komme nye at-traktive virksomheder til.